Půjčky-Hypotéky-Investice. , tel: 736721473  
 
  Potřebné doklady - PDF 11/29/2022 8:56pm (UTC)
   
 

Dokumenty potřebné pro schválení produktu (Před)developerské fi nancování

Pro předběžné posouzení úvěru:

Žádost o úvěr předběžně posoudíme zcela zdarma do 48 hodin.

Osoba žadatele a doklad:

 • Právnická osoba: výpis z obchodního rejstříku + prokázání osoby odpovědné k jednání za subjekt (jako občan)
 • Občan ČR, EU: osobní průkaz + druhý doklad totožnosti + živnostenský list u OSVČ

Doložení bonity (schopnosti splácet):

 • Podnikatelský subjekt: daňová přiznání za dvě poslední období orazítkovaná správcem daně a účetní závěrka za stejná období, podle potřeby další jiné posouzení příjmů
 • U nově založených společností prokazuje dosavadní bonitu vlastník
 • Zaměstnanec (při souběhu s podnikáním): potvrzení zaměstnavatele o příjmu
 • Stručný podnikatelský záměr s projekcí cash flow

Zajištění:

 • Aktuální list vlastnictví
 • Nabývací titul vlastnictví (např. kupní smlouva)
 • Fotodokumentace aktuálního stavu nemovitosti
 • Jakýkoliv odhad nemovitosti, pokud existuje
 • Územní rozhodnutí, existuje-li
 • Kopie územního plánu rozvoje, neexistuje-li územní rozhodnutí

Pro schválení úvěru:

Doplnění k bonitě (schopnosti splácet):

 • Doložení aktuální výše dluhů (příp. bezdlužnost), tj. potvrzení z FÚ, SSZ, zdravotní pojišťovny, úvěrového registru a nebankovního registru dlužníků
 • Prokázání budoucích příjmů (např. kontrakty, budoucí kupní smlouvy)
 • Podnikatelský záměr a cash flow s budoucími příjmy a náklady včetně promítnutí žádaného úvěru

Doplnění k zajištění:

 • Aktuální snímek z katastrální mapy
 • Doklad o pojištění zastavovaných nemovitostí (pojištění bude vinkulováno)
 • Doložení práv třetích osob, pokud existují (smlouva o věcném břemenu, nájemní smlouva apod.)
 • Stavební povolení, je-li již vydáno
 • Aktuální odhad nemovitosti si podle potřeby zajistí Investor

Investor si může vyžádat jakékoliv jiné podklady související s posouzením a poskytnutím úvěru.

 
  Život můžete PROŽÍT !!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Půjčka_Peníze_Spolupráce
>>>Hop a je tu Speedy Shop>>>>
>>>FINANCE>>>
>>>SPEEDY NOVINY>>>
  Sídlo: Sokolovská 84-86,186 00 Praha

" ODDLUŽENÍ "
TEL.: 736 721 473
" Nabízíme kompletní servis oddlužení závazků a pohledávek prostřednictvím
mimosoudního jednání
" ODDLUŽENÍ "
TEL.: 736 721 473
" I klient, který nic nemá, má šanci být oddlužen. "
" ODDLUŽENÍ "
TEL.:736 721 473

Dnes již byli 44852 visitors (109544 hits) zde!
Internetový vyhledávač AHNE katalog rejstřík firem optimalizace PageRank.cz Seznam S-Rank Google Pagerank - penizepujckyinvestice.cz.tl/Google Pagerank Pagerank změřil www.CZIN.eu Katalog Internetový katalog This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free